neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje

neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje
neplaninė remiamos bandomosios integruotos strategijos įgyvendinimo patikra vietoje statusas Aprobuotas sritis parama žemės ūkiui apibrėžtis Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento darbuotojų atliekama paraiškos bandomajai integruotai strategijai įgyvendinti, mokėjimo prašymo, šios strategijos įgyvendinimo ataskaitos duomenų patikra vietoje įtarus, kad pareiškėjo (VVG) arba bandomosios integruotos strategijos vykdytojo (VVG) teikiama informacija yra netiksli, neišsami ar klaidinanti. šaltinis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 3D-570 „Dėl Gairių pareiškėjams, teikiantiems paraiškas strategijoms įgyvendinti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento (BPD) Kaimo plėtros ir žuvininkystės prioriteto priemonės „Leader+ pobūdžio priemonė“ veiklos srities ,,Bandomosios integruotos strategijos“ sektorių „Bandomųjų integruotų strategijų įgyvendinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 145-5297)

Lithuanian dictionary (lietuvių žodynas). 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”